Условия за ползване на услуга    

„Плащане на вноски по застраховки“ през системата e.dzi.bg

1. При избор на услугата „Плащане на вноски по застраховки“ КЛИЕНТЪТ има възможност да заплати предстояща вноска по вече сключена полица в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. При желание КЛИЕНТЪТ може да заплати всички предстоящи вноски по всички негови активни полици в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Търсенето на дължими вноски се осъществява посредством критерий ЕГН или номер на полица.

2.  Начините за плащане на вноска по застраховка включват плащане посредством дебитна или кредитна карта или плащане посредством платежната платформа „Ипей“.

3.  В случай на заплащане на вноска по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите КЛИЕНТЪТ е необходимо да посочи телефон за връзка и адрес за доставка на необходимите документи – Сертификат Зелена карта, стикер и талон. Доставката се извършва в рамките на три работни дни от деня, следващ поръчката, от куриер-партньор на ДЗИ.

4. Възстановяването на суми по плащания с банкова карта, за които има доказателства, че са направени неправомерно, става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането.

5.  При успешно извършено плащане на вноски по застраховки в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД КЛИЕНТЪТ получава имейл с потвърждение за извършеното плащане.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията в системата e.dzi.bg да се поддържа винаги вярна и актуална.

7. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до системата e.dzi.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставяни от КЛИЕНТА. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица се осъществява на основание на ЗЗЛД, когато информацията е изискана от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица и други оправомощени лица.