Оферта за Застраховка Имущество Оферта за Застраховка Имущество

Информация за жилище
Град/Село *
Адрес *
Тип жилище *
Площ м2 *
Стойност на жилището (лв.) *  Определя се на база посочена от Вас площ, която се умножава по минимални цени за строителство на кв. м. във Вашето населено място. Можете да посочите и по-висока сума, ако прецените че стойността на жилището е по-голяма.
Година на построяване на обекта *
Застрахователен пакет *
Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар; Природни бедствия - буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при ест. натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване; изтичане на вода и пара, включително измокряне с вода, изтекла от водопроводната инсталация при забравени отворени кранове на чешми; Онлайн сигурност.
„Предвидливост“ + злоумишлени действия на трети лица, вандализъм.
„Сигурност“ + късо съединение и/или токов удар.
„Спокойствие“ + свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подп.води; удар от превозно средство и/или животно и авария с товарни и разтоварни машини.
Допълнително покритие
Земетресение
SOS за дома
Загуба на доход от наем
Ударна / звукова вълна
Действия на морски вълни
Чупене на стъкла
Гражданска отговорност на Застрахования
Злополука
Разходи за временно настаняване
Начин на плащане
Еднократно плащане
На две вноски
На четири вноски
Промо код
Лична информация
Име *
Презиме *
Фамилия *
ЕГН *
Град/Село *
Адрес *
Мобилен телефон * Ще използваме посочения от Вас номер, за да се свържем с Вас в случай на необходимост.
E-mail *
Text to Identify Опресняване CAPTCHA Опресняване CAPTCHA