Щети Щети

Тук можете да известите за настъпило застрахователно събитие по застраховка „Каско“ в ДЗИ
Тук можете да известите за настъпило застрахователно събитие по застраховка „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите статуса на Вашата заведена щета​
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете при настъпване на застрахователно събитие